Ảnh tráng gương có viền nhựa

0 VNĐ

Ảnh tráng gương có viền nhựa

Ảnh tráng gương có viền nhựa

Bề mặt ảnh được phủ 1 lớp keo trong suốt mỏng, cảm giác như ảnh lồng trong khung kính.

Khung ngôi nhà 3 tầng đen - trắng
A009NVG
JF2x2 nâu đỏ sần
J3707V
G200 xya
G200 xyzf
G200 xyze
G200 xyzd
G200 xyzc
G200 xyzb
G200 xyza
G200 xyz
D160 a
D200 bìa giả da màu nâu
Scroll