Ảnh tráng gương có viền nhựa

0 VNĐ

Ảnh tráng gương có viền nhựa

Ảnh tráng gương có viền nhựa

Bề mặt ảnh được phủ 1 lớp keo trong suốt mỏng, cảm giác như ảnh lồng trong khung kính.

G200 xya
G200 xyzf
G200 xyze
G200 xyzd
G200 xya
G200 xyzf
G200 xyze
G200 xyzd
G200 xyzc
G200 xyzb
G200 xyza
G200 xyz
D160 a
D200 bìa giả da màu nâu
Scroll