D80 bìa da

0 VNĐ 0 VNĐ 0 %

Mẫu này có 2 kích thước: 13x18 và 15x21 Mỗi trang dán được 2 ảnh 13x18 và loại mỗi trang dán được 2 ảnh 15x21 Album đựng được tổng cộng 80 ảnh, bìa da và hộp sang trọng, thuộc dòng cao cấp và đắt tiền nhất hiện nay.

Mẫu này có 2 kích thước: 13x18 và 15x21
Mỗi trang dán được 2 ảnh 13x18 và loại mỗi trang dán được 2 ảnh 15x21
Album đựng được tổng cộng 80 ảnh, bìa da và hộp sang trọng, thuộc dòng cao cấp và đắt tiền nhất hiện nay.

Khung ngôi nhà 3 tầng đen - trắng
A009NVG
JF2x2 nâu đỏ sần
J3707V
G200 xya
G200 xyzf
G200 xyze
G200 xyzd
G200 xyzc
G200 xyzb
G200 xyza
G200 xyz
D160 a
D200 bìa giả da màu nâu
Scroll