D80 bìa da

0 VNĐ 0 VNĐ 0 %

Mẫu này có 2 kích thước: 13x18 và 15x21 Mỗi trang dán được 2 ảnh 13x18 và loại mỗi trang dán được 2 ảnh 15x21 Album đựng được tổng cộng 80 ảnh, bìa da và hộp sang trọng, thuộc dòng cao cấp và đắt tiền nhất hiện nay.

Mẫu này có 2 kích thước: 13x18 và 15x21
Mỗi trang dán được 2 ảnh 13x18 và loại mỗi trang dán được 2 ảnh 15x21
Album đựng được tổng cộng 80 ảnh, bìa da và hộp sang trọng, thuộc dòng cao cấp và đắt tiền nhất hiện nay.

G200 xya
G200 xyzf
G200 xyze
G200 xyzd
G200 xya
G200 xyzf
G200 xyze
G200 xyzd
G200 xyzc
G200 xyzb
G200 xyza
G200 xyz
D160 a
D200 bìa giả da màu nâu
Scroll