J307Đ bản 3.2cm

0 VNĐ

Bản 3cm màu đen mờ có chỉ vàng dạng hạt sát mép ngoài khung. Khung dạng lòng máng

Bản 3cm màu đen mờ có chỉ vàng dạng hạt sát mép ngoài khung

Khung dạng lòng máng

G200 xya
G200 xyzf
G200 xyze
G200 xyzd
G200 xya
G200 xyzf
G200 xyze
G200 xyzd
G200 xyzc
G200 xyzb
G200 xyza
G200 xyz
D160 a
D200 bìa giả da màu nâu
Scroll