JF7 vân xoáy nâu đậm

0 VNĐ

Bản 7cm phẳng, bề mặt gồ ghề như vân gỗ thô thật, màu sắc nâu đậm hay có thể gọi là màu gụ

Bản 7cm phẳng, bề mặt gồ ghề như vân gỗ thô thật, màu sắc nâu đậm hay có thể gọi là màu gụ

G200 xya
G200 xyzf
G200 xyze
G200 xyzd
G200 xya
G200 xyzf
G200 xyze
G200 xyzd
G200 xyzc
G200 xyzb
G200 xyza
G200 xyz
D160 a
D200 bìa giả da màu nâu
Scroll