Mẫu ảnh ép gỗ lồng khung

0 VNĐ

Mẫu ảnh ép gỗ lồng khung

Tranh, ảnh đã được ép hay bồi lên gỗ có thể lồng vào khung không cần mặt kính do bản thân gỗ đã rất cứng và phẳng, không cần ép vào mặt kính cho phẳng như tranh, ảnh ép lụa thông thường.

G200 xya
G200 xyzf
G200 xyze
G200 xyzd
G200 xya
G200 xyzf
G200 xyze
G200 xyzd
G200 xyzc
G200 xyzb
G200 xyza
G200 xyz
D160 a
D200 bìa giả da màu nâu
Scroll